THƯ MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC CUNG CẤP HÀNG HÓA THUỘC LĨNH VỰC THIẾT...

0
Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ...

THƯ MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG XỬ LÝ...

0
Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ...

THƯ MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬA CHỮA THIẾT BỊ...

0
Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ...

THƯ MỜI BÁO GIÁ VỀ GÓI DỊCH VỤ KIỂM TRA, SỬA CHỮA MÁY TÍNH...

0
Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ...

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, TẠNG VÀ HIẾN XÁC Ở NGƯỜI...

0
Quyết định số 1291/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 16 tháng 5 năm 2024 về việc triển khai thí điểm đăng ký...

HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH...

0
Quyết định số 1317/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 20 tháng 5 năm 2024 về việc ban hành "hướng dẫn tổng hợp...

THƯ MỜI BÁO GIÁ (G504)

0
Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ...

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT CỦA BỘ Y TẾ VỀ ĐẤU THẦU THUỐC TRONG CƠ...

0
Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế áp dụng đối với đấu thầu thuốc hóa dược, thuốc phóng xạ, chất đánh dấu, vaccine,...

THƯ MỜI BÁO GIÁ

0
Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ...

BẢO ĐẢM NGƯỜI DÂN ĐƯỢC TIẾP CẬN THUỐC KỊP THỜI, CÓ CHẤT LƯỢNG, AN...

0
Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 nhấn mạnh đến...
Hotline: 1900.886.808
Đặt lịch khám bệnh