Phòng Hành chính quản trị

Trách nhiệm – kịp thời – An toàn – hiệu quả

Phòng Hành chính quản trị tiền thân là phòng Tổ chức Hành chính được tách ra từ năm 2014 lấy tên là phòng Hành chính quản trị là một phòng chức năng của Bệnh viện Đa khoa huyện Hà trung.

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng phòng: Ths Kinh tế Mai Sỹ Hùng            SĐT: 0916.987.549

Phó phòng: CN Kinh tế Hoàng Huy Trung             SĐT: 0913.873.111

Có 12 đồng chí nhân viên phòng

Trong đó, có 01 dược sĩ cao đẳng, 01 Trung học điều dưỡng, 03 cử nhân CNTT, 01 văn thư lưu trữ, 02 kỹ sư điện, 02 lái xe).

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT

Phòng được trang bị 02 phòng làm việc, 01 phòng máy chủ và 03 kho và đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 1. Chức năng

Phòng Hành chính quản trị của Bệnh viện là phòng chức năng có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Giám đốc, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

2. Nhiệm vụ

 • Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
 • Tổ chức tốt công tác Quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.
 • Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện.
 • Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Bệnh viện.
 • Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng của Bệnh viện.
 • Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
 • Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.
 • Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện.
 • Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong Bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.
 • Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện.
 • Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc Bệnh viện
 • Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.
 • Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG

Hình ảnh: Tập thể phòng Hành chính quản trị

V. THÀNH TỰU

Tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện về quản lý, điều hành, cung ứng, dự toán kinh phí, xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, điều hành quản lý phương tiện ô tô cứu thương vận chuyển người bệnh. Do đặc thù nhiệm vụ đa dạng, song tập thể cán bộ phòng Hành chính quản trị luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt những danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trong nhiều năm liền.

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động khám chữa bệnh bắt kịp với xu thế phát triển của ngành và xã hội.

Nhiều năm liền đạt tập thể lao động xuất sắc.

VI. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Triển khai, thực hiện tiến trình thay thế bệnh án giấy bằng bệnh án điện tử. Việc triển khai hệ thống bệnh án điện tử sẽ hiện đại hóa các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao.

Chuyển đổi sang quản lý số hóa văn bản điện tử, chuyển giao dễ dàng, nhanh chóng; tiết kiệm diện tích lưu trữ…, văn bản, tài liệu điện tử dần dần thay thế văn bản, tài liệu truyền thống nhằm tiết kiệm không gian lưu trữ, truy xuất, chia sẻ thông tin một cách dễ dàng, linh hoạt trong việc chuyển đổi sang các loại dữ liệu số khác nhau.

Kết nối, chuyển giao kỹ thuật và quy trình từ các bệnh viện hạt nhân để thực hiện đề án khám chữa bệnh từ xa. Giúp cho đội ngũ chuyên gia đầu ngành và các bệnh viện xích lại gần nhau hơn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.