Home Tin tức Tin chỉ đạo, điều hành

Tin chỉ đạo, điều hành

CÔNG VĂN SỐ 4248/SYT-NVY NGÀY 21/9/2023 CỦA GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THANH HÓA...

0
Chi tiết Công văn xin nhấn vào đường links: https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/09/S3.-Tang-cuong-cac-bien-phap-phong-va-dieu-tri-benh-dau-mat-do-21923-655_signed_cannb.syt_21-09-2023-14-14-4121.09.2023_15h33p55_signed.pdf

THÔNG TƯ SỐ 11/2023/TT-BYT NGÀY 11/5/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH...

0
Quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng giải thưởng môi trường không thuốc lá https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/06/tt-11-bo-y-te.pdf

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ BỆNH TAY CHÂN MIỆNG

0
Tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân miệng chi tiết tại đường link https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/06/3565_signed_e92d9.pdf

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN “SỔ TAY HƯỚNG DẪN...

0
Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn "sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình quản lý sử dụng kháng sinh...

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC DO CLOSTRIDIUM BOTULINUM

0
Tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do clostridium botulinum https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/04/643-908.pdf  

CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

0
Quyết định của Sở Y tế về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/03/document-1-1.pdf

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG CÚM GIA CẦM LÂY SANG NGƯỜI

0
Theo Tổ chức Y tế thế giới đến nay cả thế giới ghi nhận 873 ca nhiễm cúm A(H5N1), trong đó 458 ca tử...

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NGÀNH...

0
https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/03/document-2.pdf

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

0
Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 Danh sách kèm theo
Hotline: 1900.886.808
Đặt lịch khám bệnh