Home Tin tức Tin chỉ đạo, điều hành

Tin chỉ đạo, điều hành

CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

0
Quyết định của Sở Y tế về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/03/document-1-1.pdf

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG CÚM GIA CẦM LÂY SANG NGƯỜI

0
Theo Tổ chức Y tế thế giới đến nay cả thế giới ghi nhận 873 ca nhiễm cúm A(H5N1), trong đó 458 ca tử...

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NGÀNH...

0
https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/03/document-2.pdf

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

0
Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 Danh sách kèm theo

QUY TRÌNH CẤP ”HỘ CHIẾU VẮC XIN” ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRÊN CẢ NƯỚC

0
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin” được áp dụng thống nhất tại tất cả cơ sở...

CÔNG VĂN SỐ 11042/BYT-DP NGÀY 30/12/2021 CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH...

0
Nội dung của Công văn 11042/BYT-DP nêu rõ: Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, vùng...

KIỂM SOÁT, QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG CÓ NGUY CƠ NHIỄM COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN...

0
Ngày 23/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 289/KH-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh...
Hotline: 1900.886.808
Đặt lịch khám bệnh