Phòng Kế hoạch tổng hợp

“THAM MƯU SÁNG SUỐT – NHỊP NHÀNG – HIỆU QUẢ”

* Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà A

Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung tiền thân là phòng Y vụ được thành lập từ những ngày đầu xây dựng bệnh viện. Năm 2006 phòng được đổi tên là phòng Kế hoạch tổng hợp đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ chiến lược như: xây dựng kế hoạch chuyên môn, quy chế bệnh viện, đào tạo nghiên cứu khoa học, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin …

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  1. Trưởng phòng: Ths.Bs Lê Văn Thư. SĐT: 0911.117.168
  2. Phó phòng: DSĐH Trịnh Thị Thu Thủy. SĐT: 0913.864.366
  3. Nhân lực: 09 cán bộ viên chức

(Tập thể cán bộ viên chức phòng Kế hoạch tổng hợp)

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT

 III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện:

– Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện báo cáo Giám đốc xem xét chỉ đạo;

– Đào tạo liên tục, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên;

– Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện;

– Điều tiết phối hợp công tác giữa các khoa phòng các khoa phòng trong Bệnh viện, giữa bệnh viện với cơ quan tổ chức có liên quan;

– Đảm bảo lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ người bệnh theo đúng quy định;

– Lên kế hoạch, tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện;

– Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh …;

– Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện;

– Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của nhà nước.

* Thời gian làm việc

Mùa hè:                                              Mùa đông:

– Sáng 6h30 – 11h00.                         – Sáng 07h00 – 11h30

–  Chiều 13h30 – 17h00.                     –  Chiều 13h30 – 17h00

  1. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

– Thống kê kế hoạch – Lưu trữ hồ sơ người bệnh:

+ Thu thập, nhập dữ liệu, xử lý thông tin, in các thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu;

+ Làm báo cáo tổng kết công tác hoạt động quý, 6 tháng, tổng kết năm của bệnh viện;

+ Xây dựng kế hoạch và các tiêu chí hoạt động chuyên môn cho các khoa phòng, hoạt động Hội đồng thuốc và điều trị …;

+ Tiếp nhận, kiểm tra, mã hóa, quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ bệnh án nội trú. Phục vụ các nhu cầu mượn, nghiên cứu, trích sao bệnh án cho những cá nhân đơn vị khi cần.

– Công tác khám chữa bệnh:

+ Kiểm tra, đôn đốc thực hiện mọi công tác khám chữa bệnh trong toàn bệnh viện;

+ Quản lý công tác tiếp đón, khám chữa bệnh, xét nghiệm, kê đơn ở khoa khám bệnh;

+ Kiểm tra, xử lý thực hiện các quy chế chuyên môn: quy chế thường trực, quy chế cấp cứu, quy chế hồ sơ bệnh án…

+ Theo dõi và giải quyết các đơn thư khiếu kiện thắc mắc của người bệnh và gia đình, cơ quan tổ chức khác;

+ Tiếp đón cơ quan pháp luật trong việc cấp giấy chứng thương, giấy báo tử và khi cần;

– Tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học và cải tiến kỹ thuật trong hoạt động chuyên môn;

– Tham gia công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

– Nghiên cứu khoa học:

– Khen thưởng:

  1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

– Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ viên chức;

– Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được;

– Áp dụng những thành tựu tiên tiến trong khám chữa bệnh: đặt lịch khám, kết nối tư vấn qua tổng đài khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng công nghệ 4.0;

– Tích cực tham mưu thêm những kế hoạch đẩy mạnh phát triển bệnh viện./.

Nguồn: Benhvienhatrung.vn