Home Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT NHẬP CẢNH,...

0
Chi tiết Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập...

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN

0
Chi tiết tại đường links sau: https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/11/Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Luat-Cong-an-nhan-dan.pdf

LUẬT PHÒNG THỦ DÂN SỰ

0
Chi tiết Luật Phòng thủ dân sự tại đường links https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/11/LUAT-PHONG-THU-DAN-SU.pdf

LUẬT HỢP TÁC XÃ

0
Chi tiết Luật hợp tác xã tại đường links sau: https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/11/LUAT-HOP-TAC-XA.pdf

LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

0
Chi tiết Luật giao dịch điện tử chi tiết tại đường links sau: https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/11/Luat-Giao-dich-dien-tu.pdf

LUẬT GIÁ

0
Chi tiết Luật Giá tại đường links sau: https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/11/luat-gia.pdf

LUẬT ĐẤU THẦU

0
Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội: Luật Đấu thầu

LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

0
Luật số 19/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

0
Chi tiết Luật tại đường link sau: https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/09/17_VBHN-VPQH_220038.pdf

LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH SỐ 15/2023/QH15 (có hiệu lực 01/01/2024)

0
Vào đường link https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/06/372143.pdf xem Luật khám chữa bệnh có hiệu lực 01/01/2024
Hotline: 1900.886.808
Đặt lịch khám bệnh