Home Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

LUẬT ĐẤT ĐAI 2024

0
Chi tiết Luật Đất đai năm 2024 tại đường links sau: https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2024/03/LUAT-DAT-DAI-2024.pdf

NGHỊ ĐỊNH 32/2020/NĐ-CP VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH...

0
Xem chi tiết nghị định 32/2020/NĐ-CP chi tiết tại dường links sau: https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2024/02/32_2020_ND-CP_436251.pdf

LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT NHẬP CẢNH,...

0
Chi tiết Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập...

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN

0
Chi tiết tại đường links sau: https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/11/Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Luat-Cong-an-nhan-dan.pdf

LUẬT PHÒNG THỦ DÂN SỰ

0
Chi tiết Luật Phòng thủ dân sự tại đường links https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/11/LUAT-PHONG-THU-DAN-SU.pdf

LUẬT HỢP TÁC XÃ

0
Chi tiết Luật hợp tác xã tại đường links sau: https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/11/LUAT-HOP-TAC-XA.pdf

LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

0
Chi tiết Luật giao dịch điện tử chi tiết tại đường links sau: https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/11/Luat-Giao-dich-dien-tu.pdf

LUẬT GIÁ

0
Chi tiết Luật Giá tại đường links sau: https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/11/luat-gia.pdf

LUẬT ĐẤU THẦU

0
Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội: Luật Đấu thầu

LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

0
Luật số 19/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Hotline: 1900.886.808
Đặt lịch khám bệnh