QUYẾT ĐỊNH SỐ 5669/QĐ-BYT VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN NÂNG CAO NĂNG LỰC...

0
Chi tiết Hướng dẫn nâng cao năng lực chăm sóc mắt tại đường links sau: https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2024/03/CHAM-SOC-MAT-TAI-TUYEN-CO-SO.pdf

QUYẾT ĐỊNH SỐ 472/QĐ-BYT NGÀY 29/02/2024 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ...

0
Chi tiết Quyết định về việc Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, theo dõi và quản lý người bệnh Hemophilia tại đường...

QUYẾT ĐỊNH 465/QĐ-BYT NGÀY 29/02/2024 VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU...

0
Chi tiết Hướng dẫn và chẩn đoán điều trị và phòng bệnh Mpox (Đậu mùa khỉ) ở người tại đường links sau: https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2024/03/Quyet-dinh-ban-hanh-Huong-dan-chan-doan-dieu-tri-va-phong-benh-Mpox-Dau-mua-khi-o-nguoi.pdf

QUYẾT ĐỊNH 4416/QĐ-BYT NGÀY 06/12/2023 VỀ TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN “HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN...

0
Chi tiết Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu tại đường links sau: https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2024/02/quyet-dinh-4416-qd-byt-2023-huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-cac-benh-da-lieu.pdf

QUYẾT ĐỊNH 4607/QĐ-BYT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU “HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT TỬ...

0
Chi tiết Quyết định 4607/QĐ-BYT về việc "Hướng dẫn giám sát tử vong mẹ và đáp ứng" tại đường links sau: Quyết định: https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2024/02/quyet-dinh.pdf Hướng dẫn: https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2024/02/huong-dan.pdf  

Quyết định 292/QĐ-BYT ngày 06/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng...

0
Chi tiết Quyết định 292/QĐ-BYT ngày 06/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Tay chân...

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3908/QĐ-BYT NGÀY 20/10/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC...

0
Chi tiết Quyết định tại đường links sau: https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/10/thuyen-tac-mach.pdf

QUYẾT ĐỊNH 3377/QĐ-BYT NGÀY 30/8/2023 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ...

0
Chi tiết Quyết định về việc Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Sốt rét tại đường link:https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/09/Huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-benh-sot-ret.pdf

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2959/QĐ-BYT NGÀY 24/7/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC...

0
Chi tiết Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/07/Huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-COVID-19-o-tre-em.pdf

Quyết định số 2760/QĐ-BYT ngày 04/7/2023 của Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành...

0
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Sốt xuất huyết Dengue https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/07/Quyet-dinh-so-2760QD-BYT-ngay-0472023.pdf
Hotline: 1900.886.808
Đặt lịch khám bệnh