Home Quy trình, Hướng dẫn điều trị

Quy trình, Hướng dẫn điều trị

QUYẾT ĐỊNH 3377/QĐ-BYT NGÀY 30/8/2023 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ...

0
Chi tiết Quyết định về việc Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Sốt rét tại đường link:https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/09/Huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-benh-sot-ret.pdf

Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban...

0
Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chi tiết tại đây https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/08/Quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-De-cuong-tai-lieu-chuyen-mon-Huong-dan-quy-trinh-ky-thuat-kham-benh-chua-benh.pdf

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2959/QĐ-BYT NGÀY 24/7/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC...

0
Chi tiết Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/07/Huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-COVID-19-o-tre-em.pdf

QUYẾT ĐỊNH 2869/QĐ-BYT NGÀY 13/7/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN...

0
Mô hình triển khai chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/07/HUONG-DAN-MO-HINH-TRIEN-KHAI-CHAM-SOC-DINH-DUONG-1000-NGAY-DAU-DOI.pdf

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2796/QĐ-BYT NGÀY 06/7/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC...

0
Tài liệu Hướng dẫn về Khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi chi tiết tại đây https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/07/QD-2796.pdf

Quyết định số 2760/QĐ-BYT ngày 04/7/2023 của Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành...

0
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Sốt xuất huyết Dengue https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/07/Quyet-dinh-so-2760QD-BYT-ngay-0472023.pdf

QUYẾT ĐỊNH 2762/QĐ-BYT NGÀY 04/7/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN...

0
HƯỚNG DẪN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TẠI KHU TRUNG CHUYỂN TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI ĐÂY https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/07/QD-2762-Tai-lieu-huong-PHCN-tai-Khu-trung-chuyen-trong-CSKCB.pdf

Quyết định số 2767/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu...

0
Chi tiết Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, clik chuột vào  https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/07/document-1.pdf  

QUYẾT ĐỊNH 2671/QĐ-BYT NGÀY 26/6/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN...

0
Quyết định 2671/QĐ-BYT ngày 26/6/2023 của bộ trưởng bộ y tế về việc ban hành Hướng dẫn và chẩn đoán điều trị covid-19 thay...

QUYẾT ĐỊNH 2609/QĐ-BYT NGÀY 20/6/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH HƯỚNG...

0
Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/06/document.pdf
Hotline: 1900.886.808
Đặt lịch khám bệnh