Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban...

0
Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chi tiết tại đây https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/08/Quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-De-cuong-tai-lieu-chuyen-mon-Huong-dan-quy-trinh-ky-thuat-kham-benh-chua-benh.pdf

QUYẾT ĐỊNH 2869/QĐ-BYT NGÀY 13/7/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN...

0
Mô hình triển khai chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/07/HUONG-DAN-MO-HINH-TRIEN-KHAI-CHAM-SOC-DINH-DUONG-1000-NGAY-DAU-DOI.pdf

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2796/QĐ-BYT NGÀY 06/7/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC...

0
Tài liệu Hướng dẫn về Khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi chi tiết tại đây https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/07/QD-2796.pdf

QUYẾT ĐỊNH 2762/QĐ-BYT NGÀY 04/7/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN...

0
HƯỚNG DẪN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TẠI KHU TRUNG CHUYỂN TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI ĐÂY https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/07/QD-2762-Tai-lieu-huong-PHCN-tai-Khu-trung-chuyen-trong-CSKCB.pdf

THÔNG TƯ 07/2023/TT-BYT NGÀY 04/04/2023 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT DỊCH...

0
Hướng dẫn quy trình, phương pháp giám sát dịch tễ học hiv/aids và giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/06/561799.pdf

HƯỚNG DẪN QUỐC GIA VỀ DỰ PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI...

0
Quyết định số 6173/QĐ-BYT ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tài liệu Hướng dẫn quốc gia về Dự phòng và...

HƯỚNG DẪN QUỐC GIA VỀ CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

0
Quyết định 4128/QĐ-BYT ngày 29/07/2016 của Bộ Y tế phê duyệt tài liệu Hướng dẫn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe...

DANH MỤC KỸ THUẬT, VẬT TƯ Y TẾ DÙNG TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

0
Thông tư 18/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục kỹ thuật, vật tư y tế dùng trong phục...

HƯỚNG DẪN PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM SARS-COV-2 TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH,...

0
Quyết định 2355/QĐ-BYT ngày 30/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ...

HƯỚNG DẪN PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM BỆNH ĐẦU MÙA KHỈ TRONG CƠ SỞ KHÁM...

0
Quyết định số 2306/QĐ-BYT ngày 26/8/2022 của Bộ Y tế về Hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở...
Hotline: 1900.886.808
Đặt lịch khám bệnh