HƯỚNG DẪN QUỐC GIA VỀ DỰ PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI...

0
Quyết định số 6173/QĐ-BYT ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tài liệu Hướng dẫn quốc gia về Dự phòng và...

HƯỚNG DẪN QUỐC GIA VỀ CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

0
Quyết định 4128/QĐ-BYT ngày 29/07/2016 của Bộ Y tế phê duyệt tài liệu Hướng dẫn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe...

DANH MỤC KỸ THUẬT, VẬT TƯ Y TẾ DÙNG TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

0
Thông tư 18/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục kỹ thuật, vật tư y tế dùng trong phục...

HƯỚNG DẪN PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM SARS-COV-2 TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH,...

0
Quyết định 2355/QĐ-BYT ngày 30/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ...

HƯỚNG DẪN PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM BỆNH ĐẦU MÙA KHỈ TRONG CƠ SỞ KHÁM...

0
Quyết định số 2306/QĐ-BYT ngày 26/8/2022 của Bộ Y tế về Hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở...

DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM, LẦN XUẤT BẢN THỨ 2

0
Quyết định số 2033/QĐ-BYT ngày 29/5/2015 của Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ "Dược thư quốc gia Việt Nam, lần xuất bản...

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH BẢO ĐẢM AN TOÀN SINH HỌC TRONG PHÒNG XÉT...

0
Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25/9/2017 của Bộ Y tế quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét...

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TẠI NHÀ ĐỐI VỚI NGƯỜI MẮC COVID-19

0
Quyết định số 604/QĐ-BYT, ngày 14/3/2022 của Bộ Y tế v/v ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC TẠI NHÀ ĐỐI VỚI TRẺ EM MẮC COVID-19

0
BỘ Y TẾ _______ Số: 528/QĐ-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022   QUYẾT...

CÁC HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

0
Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 37/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn áp dụng...
Hotline: 1900.886.808
Đặt lịch khám bệnh