THƯ MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH VỀ AN TOÀN VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ

0
135

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật các thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung năm 2024 ” với nội dung cụ thể như sau:

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Phụ lục I. Danh mục

Phụ lục II. Mẫu báo giá