DÙNG THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP KHÁM BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ CÓ CẦN MANG THEO BẢO HIỂM Y TẾ GIẤY KHÔNG?

0
80

Theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030 nêu rõ về việc sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế các giấy tờ cá nhân trong đó thẻ bảo hiểm y tế giấy được thay thế bằng thẻ CCCD gắn chíp.

(Người bệnh đăng ký khám bảo hiểm y tế tại BVĐK huyện Hà Trung)

Theo đó đối với công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử do Bộ công an cấp chỉ cần xuất trình thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp hoặc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ công an (VNEID) để cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kiểm tra đối chiếu thông tin về bảo hiểm y tế và đón tiếp người bệnh.

(Sử dụng thẻ CCCD gắn chíp thay thế BHYT giấy tại BVĐK Hà Trung)

Như vậy người bệnh có 3 lựa chọn khi có nhu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT). Cách truyền thống người bệnh mang theo thẻ BHYT giấy kèm theo giấy tờ tuỳ thân có ảnh, cách thứ 2 có thể sử dụng thông qua ứng dụng VssID, cách thứ 3 là dùng thẻ CCCD gắn chíp/ứng dụng VNEID.

Hiện tại BVĐK huyện Hà Trung đã triển khai đăng ký khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chíp, tuy nhiên việc xác thực thông tin giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân số và CSDL quốc gia về bảo hiểm vẫn đang trong quá trình hoàn thiện do đó trong thời gian đầu người bệnh cần lưu ý mang theo thẻ bảo hiểm y tế giấy/điện thoại thông minh có sử dụng ứng dụng VssID phòng trường hợp dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế chưa được đồng bộ./.

(Nguồn: Hoàng Thơ)

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here