CÔNG VĂN 104/MT-SKMT NGÀY 03/04/2024 DỰ PHÒNG, BẢO VỆ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA NẮNG NÓNG, HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN DO CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ BAN HÀNH

0
59

Chi tiết Công văn 104/MT-SKMT về Dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành ngày 03/04/2024 tại đường links sau: https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2024/04/605080.pdf